مشهد(آزمایشگاه شبانه روزی سروش) – خیابان ابن سینا – بین ابن سینا 1 و 3 – ساختمان اطبا – طبقه اول

شماره های تماس:
38112215-16 051