هورمون شناسی

هورمونها نوعی از مواد شیمیایی هستند که در بدن نقش پیام رسان را بازی می کنند. مثلا وقتی کسی در محیط گرم قرار می گیرد و آب بدنش را به شکل تعریق از دست می دهد و یا در شرایطی قرار دارد که آب به اندازه کافی نمی نوشد، بدن باید میزان از دست دادن آب را کاهش دهد و آب را ذخیره کند. برای اینکار باید مثلا مقدار ادرار را تا جای ممکن کم کند و به اصطلاح ادرار را غلیظ نماید. این فرمان از مغز توسط هورمون ADH یا آنتی دیورتیک هورمون یا هورمون کاهنده میزان ادرار انجام می پذیرد. یعنی غده هیپوفیز در مغز این ماده را آزاد می کند و این ماده روی کلیه اثر می کند و آنها را وا می دارد که در دفع ادرار صرفه جویی کنند. یک بیماری وجود دارد به نام دیابت بی مزه که در این بیماری تولید یا ترشح هورمون ADH اشکال دارد. در نتیجه کلیه ها مقادیر زیادی آب دفع می کنند و میزان ادرار بیمار حتی به بیست لیتر در روز می رسد(مقدار طبیعی ادرار در شرایط متعارف در یک فرد بالغ سالم نیم تا یک و نیم لیتر است). در این مورد و بسیاری موارد دیگر پزشک معالج نیاز به دانستن مقدار ADH بدن دارد. این هورمون به میزان کمتر از 5 پیکو گرم در هر سی سی خون وجود دارد. جهت یادآوری پیکوگرم یعنی هزار میلیاردیوم گرم به عبارت دیگر هزار میلیارد پیکو گرم می شود یک گرم.

امیدوارم از این مثال  به اهمیت بخش هورمون شناسی آزمایشگاه پی برده باشید. اندازه گیری مواد با این مقدار کم کاری بسیار دشوار و دقیق است و به تجهیزات ویژه و افراد متخصص و با تجربه نیاز دارد. از طرف دیگر دقت و صحت نتایج آزمایشگاهی برای تشخیص دقیق و درست بیماری بسیار مهم و ضروری است. بنابراین بخش هورمون شناسی از بخش های بسیار مهم آزمایشگاه می باشد که در تشخیص و درمان بیماران اهمیت ویژه دارد.

در آزمایشگاه سروش با استفاده از تجهیزات و مواد درجه یک و به کارگیری نیروهای متخصص PHD و فوق لیسانس سعی شده است که نتایج دقیق و قابل اعتماد حاصل شود و حداکثر کمک به بیمار و پزشک صورت بگیرد.

دستگاه Elcsys 2010

مختصری از عملکرد دستگاه :
کاملا اتومات – برای آنالیزهای ایمنواسی این دستگاه برای تست های بسیار متنوع ( هورمون ها فاکتورهای خونی ، تومور مارکر – ویروس ها و …) بکار می رود . یک بخش نرم افزاری و یک بخش سخت افزاری دارد .
به علت عملکرد دستگاه با روش الکتروکمی لومینسانس این دستگاه دارای بالاترین کیفیت انجام تست و جوابدهی و تکرار پذیری در بین دستگاه های موجود می باشد و با توجه به سیستم stat موجود در دستگاه انجام اختصاصی ترین تست ها به صورت اورژانسی امکان پذیر می باشد .
این دستگاه قادر به خوانش 86 تست در ساعت می باشد و با توجه به این که تمام اطلاعات مربوط به Reagent و تست و کنترل به صورت اتوماتیک توسط بارکد وارد نرم اقزار سیستم می شود امکان خطای دستی به حداقل می رسد .

دستگاه minividas Analyzer

اساس عملکرد این دستگاه ایمنوفلورسانس می باشد روش خوانش دستگاه ELFA (Enzyme LineleinyImmunoFloresens Assay) می باشد .

این دستگاه بعد از Sample کردن Strip تمام واکنش های آنزیمی را در خود استریپ انجام میدهد . Strip مورد استفاده شده در این دستگاه شامل تمام جایگاه های خوانش و انکوبه انجام می دهد .

ویژگی ای که این دستگاه را متمایز می سازد :

دقت این دستگاه 99% بوده و تگرار پذیری منفی ندارد . بخاطر بسته بودن استریپ مورد استفاده شده می دهد . Stripدستگاه ( حداقل آلودگی و عوامل محیطی موثر روی آزمایش) به حداقل میزان خود می رسد . از خصوصیات برتر این دستگاه این است که به صورت مولکولی Scan می کند و تفاوت مولکولی فلورسانس را به صورت عدد می دهد .