دستگاه computer – Aided sperm Analysis

در اوایل دهه 1970 میلادی ، محققان به تکنیک جدیدی برای آنالیز اسپرم دست یافتند . این تکنیک که به تکنیک CASA معروف می باشد .
Computer – Aided sperm Analysis( آنالیز اسپرم توسط کامپیوتر ) تعریف گردیده است .
در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های حاصل در عمل کامپیوتر و فراگیر شدن کامپیوتر های WHO این تکنیک به یک روش رایج درآزمایشگاه های سراسر دنیا تبدیل شده و تنها روش اتوماتیک جهت آنالیز اسپرم مورد تایید و تبیین شده WHO می باشد . از مزایای استفاده از این روش می توان یکسان بودن جواب های بدست آمده از آنالیز اسپرم توسط افراد مختلف دقت بسیار بالا و محاسبه کمی و دقیق پارامترهای موردنظر WHO، سرعت بالای انجام آنالیز و … نام برد . اساس آنالیز داینامیکی اسپرم در این روش به شرح زیر است :
ابتدا نمونه اسپرم پس از گذر از مرحله Liquefaction در دمای 37 درجه ، مستقیما روی یک لام قرار می گیرد سپس لام مورد نظر زیر میکروسکوپ قرار گرفته و تصویر فیلدها توسط یک دوربین به کامپیوتر منتقل شده و توسط نرم افزاری بسیار پیجیده و قدرتمند آنالیز می گردد .
نرم افزار ابتدا اسپرم ها را بر اساس اندازه ، اختلاف دانسیته رنگ ، بیضوی شکل بودن و میزان مدور بودن آنها تشخیص داده سپس یک زمان ثابت ( یک ثانیه ) از حرکت آنها فیلم برداری می نماید . در این یک ثانیه در 50 زمان مختلف ( فرکانس نمونه برداری Hz50) از محل اسپرم ها نمونه برداری کرده و مسیر حرکتی تک تک آنها را ترسیم می نماید سپس پارامترهایی که ذیلا توضیح داده شده برای تک تک اسپرم ها محاسبه می گردد .
سرعت اسپرم ها در مسیرهای واقعی طی شده VCL : Velocity of Curved Line
سرعت میانگین حرکت اسپرم ها VAP : Velocity of Average Path
سرعت حرکت مستقیم اسپرم ها VSL : Velocity of Straight Line
درصد مستقیم الخط بودن حرکت اسپرم ها STR : Straightness =VSL/VAP ×100
درصد خطی بودن حرکت اسپرم ها LIN : Linearity = VSL/VCL ×100
دامنه نوسانات حرکت اسپرم ها ALH : Lateral amplitude
فرکانس نوسانات اسپرم ها BCF : Beat frequency
سپس از روی این مقادیر و مقادیری کهWHO برای آنها تعیین کرده ، اسپرمها را با دقت در چهار کلاس حرکتی C , B , A و D کلاس بندی می نماید که :
– کلاس A: اسپرمهای با حرکت رو به جلوی سریع یا Fast progressive (Grade4)
– کلاس B: اسپرم ها با حرکت رو به جلوی آهسته یا progressive (Grade3)
– کلاس C: اسپرم ها دارای حرکت ولی نه رو به جلو یا Non progressive (Grade2)
– کلاس D: اسپرم های بدون حرکت یا با حرکت نوسانی درجا یا Non motile(Grade1)
– Round Cell ها : سایز اجزا غیر از اسپرم (غالبا WBC)
و نیز شمارش اسپرم ها را تحت عنوان Concentration که چگالی یا دانسیته اسپرم هاست با واحد Million/ml گزارش می نماید .
در مبحث morphology اسپرم ها نیز این سیستم از رنگ آمیزی Diff-quick جهت آنالیز مورفولوژی دقیق اسپرم ها استفاده می نماید .
طول ، عرض ، نسبت طول به عرض و شکل سر اسپرم ها از نظر مورفولوژی بررسی شده و اسپرم ها در دو کلاس Normal و Pathology دسته بندی می گردند . ضمنا طول ، عرض ، محیط و مساحت Neek اسپرم ها و طول و زاویه اتصال Tail اسپرم ها محاسبه شده و گزارش می گردد .
جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت اسپرموگرام بیمار مقادیر نرمال به شرح زیر ارائه می گردد :
نتیجه گیری :
Volume > 1,5 ml
pH : 7,2 – 8
Concentration :> 15M/ml
Round Cell :<1 32%
Class A + Class B + Class C or Live ratio >40%
Normal Morphology > 20%