آزمایشگاه شبانه روزی سروش در راستای حل مشکل آن دسته از مراجعین که امکان مراجعه حضوری به آزمایشگاه را ندارند، امکان پذیرش و نمونه گیری در منزل را برای همشهریان محترم، در تمامی محدوده شهر مشهد فراهم  نموده است.

دریافت نوبت: بیماران می توانند با شماره تلفن  16-38112215(051) درخواست خود را بدون هیچ گونه مراجعه حضوری ثبت می نماید و از همکاران ما برای پذیرش در محل نوبت می گیرد. بهتر است درخواست خود را از یک روز قبل ثبت نمایید.

پرداخت هزینه: پس از انجام آزمایشات، بیمار می تواند هزینه آزمایشات را به صورت اینترنتی پرداخت نماید.

تحویل جواب آزمایشات: ارسال جواب آزمایش از طریق پیامک(بصورت pdf), وب سایت آزمایشگاه , ارسال از طریق پیک و فکس قابل انجام می باشد.

لازم به ذکر است تمامی مراحل پذیرش , نمونه گیری, پرداخت هزینه و حتی دریافت جواب در محل شما و بدون مراجعه حضوری می باشد.

آزمایشگاه سروش در این روش ضمانت می نماید که کیفیت دریافت نمونه ها و انجام آزمایشات با مراجعه حضوری شما تفاوتی نداشته باشد.