دوست گرامی حضور شما را به سایتsoroushmedicallab.com  ارج می نهیم . هدف از راه اندازی آزمایشگاه سروش در مشهد و برای اولین بار در بخش خصوصی در کشور ، تلاش برای یکسان سازی و ایجاد فضایی در بالاترین سطح کیفی و ارائه خدمات متفاوت و متمایز در شبکه آزمابشگاه های تحت پوشش برای اطمینان خاطر و رفاه حال پزشکان ارجمند ، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها ، سازمان های طرف قرارداد و مشتریان عزیز می باشد .