آزمایشگاه سروش با کادری مجرب و بصورت شبانه روزی آماده خدمت به زائرین و مجاورین حضرت رضا(ع) می باشد.